Blog

Informace a důvěra jsou pro nás klíčové. Píšeme blog, čerpáme nové, podložené informace a zatepla vám je předáváme.

 

S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily sazby ve výši 10 % také u knih, e-knih a audioknih.

"Vylité pivo" bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro skladování a doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty

Vláda zasedající společně s Národní ekonomickou radou vlády (NERV) schválila pokračování programu Pětadvacítka.

Senát schválil novelu zákona o spotřebitelském úvěru, které nastavuje strop na maximální výši sankcí za opožděné splátky u úvěrů pro osoby samostatně výdělečně činné. Doposud byla výše sankcí omezena pouze u úvěrů pro spotřebitele. Novela současně u spotřebitelů i OSVČ, kteří jsou v prodlení se splácením delším než 90 dnů, omezuje maximální výši...

Rada města Prostějova schválila ekonomická opatření na podporu prostějovských živnostníků. Radní je schválili na svém zasedání dne 31. března 2020.