Pivo a cigarety

21.04.2020

"Vylité pivo" bude osvobozeno od daně, prodlouží se lhůta pro skladování a doprodej cigaret i pro nárokování vratky daně ze zelené nafty

Poslanecká sněmovna schválila prodloužení lhůty pro skladování a doprodej krabiček cigaret s tabákovou nálepkou "V" odpovídající staré sazbě spotřební daně o jeden měsíc, konkrétně do 30. června 2020. Tato úprava zákona reaguje na nutnost uzavření provozoven vyplývající z nařízení vlády a na související změnu chování zákazníků. Cílem opatření je dát prodejcům více času na doprodej a stažení "starých" cigaret a podpořit co možná nejplynulejší přechod na prodej krabiček s nálepkou "Z" odpovídající již novým sazbám spotřební daně z tabákových výrobků účinných od 1. března 2020.

Návrh Ministerstva financí má pomoci pivovarům snížit vzniklé ztráty. Umožní, aby pivo uvolněné do meziskladu, z něhož již byla odvedena spotřební daň, mohlo být v odůvodněných případech, jako je právě současný nouzový stav, vráceno zpět do režimu podmíněného osvobození od daně, a to za účelem likvidace či přepracování piva. Tato skutečnost musí být doložena správci daně, čímž pivovaru vznikne nárok na vrácení odvedené spotřební daně, který bude možné uplatnit nejpozději do 31. prosince 2020.

Druhý pozměňovací návrh Ministerstva financí umožní všem, kdo nepodal daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení části spotřební daně z tzv. zelené nafty za zdaňovací období roku 2019, případně zdaňovací období čtvrtého čtvrtletí roku 2019, v původní lhůtě do 31. března 2020, podat toto přiznání nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V praxi totiž došlo k desítkám případů, kdy z důvodu panujícího nouzového stavu nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta a vzniklý nárok na vratku daně tak nemohl být přiznán. Legislativní změna byla v tomto případě nutná, neboť správce daně nemohl ani s přihlédnutím k nouzovému stavu prodloužit lhůtu podání standardními nástroji daňového řádu. Všem, kdo uplatnili nárok na vrácení daně ze zelené nafty včas do 31. března 2020, bude přeplatek vrácen standardně do konce května 2020.