Mzdy

Umíme a zajistíme:

  • komplexní zpracování mezd

  • správnost a včasnost účtování mzdy

  • výkazy pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, pro finanční úřady

  • administrativu při nástupu a odchodu zaměstnanců

  • přihlášky a odhlášky zaměstnanců na úřadech a další zákonně předepsané úkony

  • asistenci a poradenství v souvislosti s ročním zúčtováním daně

  • komunikaci se všemi institucemi