Město Prostějov pomáhá

11.04.2020

Rada města Prostějova schválila ekonomická opatření na podporu prostějovských živnostníků. Radní je schválili na svém zasedání dne 31. března 2020.


Odpuštění nájmu živnostníkům

Rada města Prostějova rozhodla, že u nájmů na užívání nebytových prostor Statutárního města Prostějova za účelem podnikání podnikatelům, kterým byl usnesením vlády ČR ze dne 14. 03. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách, promine nájemné za 3 měsíce (maximálně však v celkové výši 15.000 Kč v každém jednotlivém případě). Pokud podnikáte v nebytových prostorách Statutárního města Prostějova a byl Vám v provozovně zakázán maloobchodní prodej a prodej služeb, nemusíte za období 3 měsíců maximálně však do výše 15.000 Kč platit nájemné. S případnými dotazy se obracejte se na Domovní správu Prostějov, s.r.o. Odůvodněnými žádostmi uživatelů nebytových prostor Statutárního města Prostějova, na něž přijaté opatření nedopadá, se hodlá Rada města Prostějova zabývat v následujícím období individuálně.


Okamžitá peněžitá pomoc do výše 15 tisíc korun na pokrytí části nákladů pro živnostníky, kteří se z důvodu přerušení provozu dostávají do finančních problémů a nepodnikají v nebytových prostorách města

Dalším ekonomickým opatřením, které schválila Rada města Prostějov, je okamžitá peněžitá pomoc (dar)živnostníkům - tj. fyzickým osobám podnikajícím podle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb., kteří mají své sídlo a současně provozovnu na území statutárního města Prostějova.Tato peněžitá pomoc do maximální výše 15 tisíc korun je určená k částečnému pokrytí nákladů souvisejících s podnikáním, vzniklých v době uzavření provozovny od 14. 3. 2020.